نمره جهانی شاخص منفی در سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است؛ زیرا تمام احساسات و تجربیات منفی که گالوپ جمع‌آوری کرده است - به جز خشم - به اوج خود رسیده. تقریبا چهار نفر از ۱۰ نفر گفتند که نگرانی (۳۸درصد) یا استرس (۳۷درصد) را تجربه کرده‌اند و کمی بیش از سه نفر از ۱۰ (۳۱درصد) درد فیزیکی و حداقل یکی از پنج نفر غم (۲۳درصد) یا خشم (۲۰درصد) را تجربه کرده‌اند. به‌طور کلی نگرانی و میزان استرس ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، درحالی‌که ناراحتی و درد فیزیکی هر یک تا یک نقطه افزایش داشته‌اند. تجارب خشم بدون تغییر باقی ماند.

آفریقا به پله عراق رسید

از ۱۴۶ کشور و مناطق که گالوپ در سال ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفت، جمهوری آفریقای مرکزی با ۶۱ امتیاز، منفی‌ترین کشورهای جهان بود. این نمره نه‌تنها بالاترین در جهان در سال ۲۰۱۷ بود، بلکه بالاترین آمار ثبت شده گالوپ برای هر کشوری در دهه گذشته است.

تجربیات منفی در سال ۲۰۱۷ در جمهوری آفریقای مرکزی افزایش یافته است که ۷۶درصد از ساکنان در معرض درد فیزیکی هستند و تقریبا همان تعداد (۷۴ درصد) گزارش کرده‌اند که روز قبل بیشتر نگران بودند - هر ۲ درصد در دهه گذشته بالاترین آمار ثبت شده در هر کشوری را دارند. همچنین تقریبا نیمی از ساکنان جمهوری آفریقای مرکزی گفته‌اند که اضطراب (۴۸درصد) و عصبانیت (۴۵درصد) را احساس می‌کنند. بعد از آفریقا، ۵۰ درصد عراقی‌ها بیشترین احساس عصبانیت در روز قبل را داشته‌اند. با این حال، ساکنان جمهوری آفریقای مرکزی، تا حد زیادی افراد پراسترسی نبودند.

در حقیقت، ۴۸ درصد آنها گفته‌اند احساس اضطراب می‌کنند که در مقایسه با آمریکا مشابه بود (۴۹ درصد). عراق با امتیاز ۵۹ از سال ۲۰۰۸ تاکنون درمیان پنج کشور منفی جهان است. در آخرین رتبه‌بندی سودان جنوبی که درگیر جنگ داخلی است با نمره ۵۵ در رتبه سوم قرار گرفته است.

فهرست کشورهایی که بالاترین تجربه منفی را داشته‌اند به شرح زیر است:

02-04