معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: به علاوه توجه کنید که دیوان لاهه در ماهیت موضوع در چارچوب دستور موقت فوریت و غیرقابل جبران بودن زیان را احراز کرد و در سه مورد دستور داد که آمریکا حق ندارد تحریم خود را در سه حوزه ادامه دهد. او افزود: ما امروز توانستیم در جایگاه مشروعیت از نظر حقوقی معاهده‌ و حوزه قضایی بایستیم و بالاترین مرجع قضایی به نفع ایران رای دهد بنابراین روند در حقوق بین‌الملل و در حقوق داخلی رو به بهبود است. جنیدی گفت: اولین موضوعی که حکم داده شده تا آمریکا تحریم‌های خود را از ایران بردارد و همه مجوزها را بدهد حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است بنابراین این موضوع به حوزه سلامت ارتباط دارد و اینکه آمریکا اعلام کرده ممکن است از عهدنامه مودت خارج شود از دو جهت قابل توجه است. یکی اینکه نفس خروج از عهدنامه مغایر با بند دوم دستور موقت دیوان لاهه است، چون تاکنون می‌توانست خارج شود ولی چون الان دیوان دستور داده و گفته طرفین کاری انجام ندهند، خروج از عهدنامه شدیدتر کردن دعواست. از طرف دیگر آمریکا می‌تواند اعلامیه دهد این اعلامیه حداقل یک‌سال بعد موثر خواهد بود بنابراین ما آن دوره اساسی را که می‌خواهیم این تحریم‌ها متوقف شود می‌گذرانیم و حتی اگر اعلامیه خروج دهد باز نیز ملتزم است که دستور دیوان لاهه را رعایت کند. معاون رئیس‌جمهوری گفت: آمریکا موظف به رعایت دستور دیوان لاهه است چون مبنای این مورد غیر از عهدنامه و دستوری است که در این سه مورد دیوان داده است و مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. جنیدی افزود: از این منظر یک التزام اضافی دارد و خروج آمریکا از عهدنامه مودت، این کشور را از تکالیفی که امروز دیوان بر عهده آمریکا گذاشته معاف نمی‌کند بنابراین همچنان مکلف است که این موارد را رعایت کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: البته هنوز دادگاه لاهه وارد دعوای اصلی نشده اما مستندسازی مهم‌ترین کار کنونی است و وزیر بهداشت و معاون حقوقی و مدیران حقوقی این وزارتخانه می‌توانند وظیفه‌ای را برای مستندسازی نقض و ادعای خسارت تعریف کنند. او گفت: مدیران شرکت‌های عمومی و خصوصی و همچنین مدیران بیمارستان‌ها و بهداشت نسبت به تمام خساراتی که در این راستا به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می‌شود و حتی بیمارانی که آسیب دیده‌اند مستندسازی لازم را صورت دهند. اسناد آن را جمع‌آوری کنند و این موضوع را به‌عنوان یک ماموریت ملی تلقی کنند. همزمان، فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران، رای هفته گذشته دادگاه لاهه را یک دستاورد مهم و پیروزی اخلاقی برای ایران برشمرد و با اشاره به تمایل لندن برای مستثنی‌شدن کالاهای ضروری از فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: این مساله را با آمریکا پیگیری خواهیم کرد.