سعید نی‌ریزی توضیح داد: باید بازار آب ایجاد شود تا کشاورزان بتوانند با رغبت آب در اختیار خود را به صنعت بفروشند. این کارشناس صنعت آب با بیان اینکه هر مترمکعب آب در صنعت می‌تواند ۱۵ تا ۲۰ برابر کشاورزی اشتغال‌زایی کند، گفت: می‌توانیم بگوییم ارزش اجتماعی آب در کشور ما برای هرمترمکعب ۱۰ هزار تومان است نه یک‌هزار تومانی که آن را به مردم برای شرب می‌فروشیم و نه ۵۰۰ تومانی که به کشاورز آب را می‌فروشیم.

وی ادامه داد: می‌توانیم در نقاطی از کشور که کشاورزی توجیه کمتری دارد، به کشاورز بگوییم به جای مصرف آب و کشت محصولات آب‌بر، آب در اختیار خود را به قیمت ۵۰۰۰ تومان در هر مترمکعب به بخش صنعت بفروشد، در این صورت برای یک هکتار که ۵ هزار مترمکعب در سال مصرف آب دارد، ۲۵ میلیون تومان درآمد برای کشاورز از محل فروش آب ایجاد می‌شود که در این صورت هم آب در کشتِ بدون توجیه صرف نمی‌شود، هم در صنعت صرف خواهد شد و هم برای کشاورز درآمدزایی دارد. وی خاطرنشان کرد: در این صورت این آب که مترمکعبی ۵۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری شده، در بخش صنعت حداقل ارزشی ۳۰ هزار تومانی پیدا می‌کند و به این طریق با راه‌اندازی بازار آب می‌توانیم به تدریج کشاورزی در مناطق کم‌بازده را به صنعت پربازده تبدیل کنیم.