سیدسلمان سامانی افزود: در مورد شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای شهرداران نظرهای متفاوت و گاه متعارضی وجود داشت که به‌منظور اجرای شایسته قانون باید وحدت نظر بین دستگاه‌های مجری، نظارتی و قانون‌گذار ایجاد شود. وی ادامه داد: به همین منظور و به‌دنبال ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، در وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز دیوان محاسبات به‌صورت مکتوب استعلام کردیم که تاکنون به‌صورت مشخص و مکتوب پاسخی به وزارت کشور داده نشده است.

سامانی افزود: اما در صحبت‌هایی که به شکل شفاهی داشته‌ایم شهرداران مشمول این قانون می‌شوند که در این صورت ۱۵ شهردار مسوولیت خود را ترک خواهند کرد. وی یادآور شد: رئیس‌جمهوری قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده است و به تبع آن هم دستگاه مجری، همین سازمان محسوب می‌شود. به گزارش «ایرنا» قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دوم مرداد امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ۲۳ شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهوری نیز اجرای آن را ۲۷ شهریور امسال ابلاغ کرد.