کنار آن هم کاریکاتوری نصب شده که این توافق را به سخره گرفته است.» رویترز در ادامه دکوراسیون دفتر بولتون را نشانگر تنفر او از توافق هسته‌ای خوانده و نوشته در حالی که مشاوران پیشین ترامپ معتقد بودند که آمریکا باید در توافق هسته‌ای باقی بماند، بولتون «فورا اوضاع را تغییر داد» و ترامپ را متقاعد کرد که بهتر است از برجام خارج شود.  بولتون خود به رویترز گفته که برای ترامپ توضیح داده که «[خروج از برجام] آخر دنیا نیست. ائتلاف غربی از هم فرونخواهد پاشید.» یک مقام وزارت دفاع آمریکا نیز به رویترز گفته است: «دیدگاه‌های مخالف به هیچ وجه شنیده نمی‌شوند و روشن است که به هیچ وجه از آنها استقبال نمی‌شود، به خصوص درباره ایران. در نتیجه، افرادی که سال‌ها و حتی دهه‌ها تجربه، به خصوص در این زمینه دارند، مورد بی‌توجهی یا عتاب قرار می‌گیرند.»