رد سخنگویی از سوی جهانگیری

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در گفت‌و‌گویی درخصوص تغییرات احتمالی در دولت و اینکه سرنوشت سخنگوی دولت چه شد، گفت: هنوز تصمیم‌گیری نشده است، یک مدت آقای روحانی نظر داشتند که آقای جهانگیری سخنگو شود که او نپذیرفت.