وی افزود: پیرو درخواست این شهروند دانشجو (فرد خاطی) در آذرشهر که در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطالب خلاف واقع را به ریاست‌جمهوری نسبت داده و فرمانداری آذرشهر نیز از این فرد شکایت کرده بود، معاونت حقوقی موضوع را بررسی کرد. وی ادامه داد: نظر کارشناسان معاونت حقوقی این بود که مطالب طرح‌شده از سوی فرد خاطی متضمن وصف مجرمانه است؛ اما پس از صدور کیفرخواست، با پیگیری معاونت حقوقی و به جهت شرایط خاص فرد یادشده، شکایت دولت از وی مسترد شد.