به گزارش پرشیا دایجست، او تاکید کرد که متهم کردن ایران در این اتفاق، تلاشی برای محدود کردن حضور ایران در منطقه است. بعد از اعلام شلیک سه موشک به نزدیکی کنسولگری ایالات‌متحده در بصره، مقامات آمریکا ایران را عامل اصلی این حادثه اعلام کردند. در همین راستا وزارت‌خارجه آمریکا به دیپلمات‌های خود دستور داد برای حفظ جان خود کنسولگری را تعطیل و این شهر را ترک کنند. پیش از وقوع چنین حادثه‌ای مقامات آمریکا هشدار داده بودند ایران را مسوول هرگونه حمله به منافع آمریکا در عراق می‌دانند.

توجیه آمریکا مردود است

از دیگرسو بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه ایران نیز در این رابطه گفت: «اتهامات و توجیهات مطرح‌شده توسط آمریکایی‌ها برای بستن سرکنسولگری خود در بصره مردود، مذموم و محکوم است.» به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی وزارت امورخارجه اتهامات و ادعاهای مطرح شده توسط آمریکایی‌ها در توجیه تعطیلی سرکنسولگری آن کشور در بصره را ناموجه، بی‌مورد و فرافکنی آشکار خواند و تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کند و توجیه مضحک بسته شدن سرکنسولگری آمریکا در بصره که در پی روزها و هفته‌ها تبلیغات و پیشگویی و ایراد اتهامات واهی به ایران و نیروهای عراقی انجام شد را فراری به جلو و اقدامی فرافکنانه و مشکوک می‌داند.» قاسمی افزود: «اگرچه شواهد و قراین متعددی از دخالت پیدا و پنهان عوامل خارجی در حمله وحشیانه به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره وجود دارد، اما توجیهات کودکانه مقامات آمریکایی برای ماجراجویی و القای ناامنی در عراق و فشار به دولت این کشور در پس این نمایش به‌خوبی عیان بوده که البته اقدامی مذموم و کاملا محکوم است.»