دلایل حذف این روز تعطیلی از سوی نمایندگان مجلس مشخص نبودن ماهیت شادی یا غم در این روز، فقدان آیین‌های بزرگداشت برای این روز و مغایرت با فلسفه تعطیلی، ایجاد اخلال در وحدت اسلامی و اثر منفی اقتصادی عنوان شده بود. مرکز پژوهش‌ها در اظهار نظر کارشناسی خود، به نقاط قوت و ضعف این طرح پرداخته و معتقد است که حذف این روز خاص صرفا نمی‌تواند موضوع تعطیلات رسمی کشور را ساماندهی کند و نمایندگان باید در یک طرح جامع به این موضوع بپردازند.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی دو نقطه قوت برای آخرین طرح اصلاح تعطیلات رسمی برشمرده است. از نظر این مرکز، مهم‌ترین نقطه قوت طرح ارائه شده کمک به کاهش آشفتگی تعطیلات است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است وضعیت تعطیلات در کشور، وضعیت آشفته‌ای دارد و حساسیت جریان‌های مختلف سیاسی، مذهبی و ملی درخصوص روزهای تعطیل باعث شده که هیچ یک از طرح‌های ارائه‌شده برای ساماندهی تعطیلات، به سرانجام نرسد. در چهار دوره اخیر مجلس چندین طرح در این خصوص ارائه کرده و هیچ‌یک به سرانجام نرسیده است. از این‌رو به نظر می‌رسد حل مساله ساده تعطیلات نیز مستلزم عزم ملی باشد. نقطه قوت دوم طرح مذکور از نظر بازوی پژوهشی مجلس، در زمره پیامدهای منفی فرهنگی-اجتماعی قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌ها نیز معتقد است که تعطیلی این روز می‌تواند علاوه بر اینکه وحدت اسلامی را مخدوش کند، فضایی را برای رونق مناسک پنهان مرتبط با این روز به وجود آورد.  اما مرکز پژوهش‌ها از نظر تعدادی، نقاط ضعف بیشتری را متوجه طرح اخیر اصلاح تعطیلات دانست. اولین نقطه ضعف شمرده شده، بی‌توجهی به وضعیت نابسامان کل تعطیلات و اکتفای صرف به یک روز تعطیلی است. نقطه ضعف دومی که متوجه طرح تعطیلاتی اخیر است، عدم اثربخشی حذف تعطیلی یک روز است. در واقع اثرگذاری این یک روز در حدی نیست که بتواند به مساله حل تعطیلات کمک کند. همچنین مرکز پژوهش‌ها معتقد است که برخلاف مقدمه طرح توجیهی، تاثیرات اقتصادی مستقیم متوجه صرف تعطیلی یک روز نخواهد بود. کمااینکه در بسیاری از کشورها از تعطیلات برای افزایش بازده و بهره‌وری نیروی کار استفاده می‌شود. آنچه هزینه بر اقتصاد کشور را تشدید می‌کند، پراکندگی تعطیلات و عدم تاثیر آن در بازیابی توان نیروی کار کشور است. همچنین نقطه ضعف چهارم طرح نیز به مقدمه توجیهی آن بازمی‌گردد که به نماد بودن تعطیلات بی‌توجهی شده است.

مرکز پژوهش‌ها نهایتا این نظر را دارد که مساله تعطیلات در کشور با حذف یک روز تعطیلی حل نخواهد شد و با توجه به اینکه به دلیل حساسیت‌های مربوط به این ایام یک بار هنگام تصویب تعطیلی این روز، حواشی مربوط به طرح سپری شده است، پیشنهاد حذف آن به‌صورت خاص و مجزا به جهت برخوردار بودن تبعات فرهنگی و سیاسی به صلاح نبوده است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که در صورت تمایل نمایندگان مجلس به حذف تعطیلی روز هشتم ربیع‌الاول، این کار را در قالب ساماندهی تعطیلات رسمی کشور به‌عنوان یکی از بندهای یک طرح جامع بررسی کنند.