واعظی بابیان اینکه قیمت فعلی ارز به هیچ وجه برای ما قابل‌قبول نیست، گفت: با سازوکارهایی که دولت طراحی می‌کند قیمت ارز قطعا پایین می‌آید. واعظی شنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه یک عامل فقط ریشه مشکلات امروز کشور نیست، اظهار کرد: همین دولت تا چند ماه قبل ثبات اقتصادی ایجاد کرد. دولت هم تغییر رویه نداد و سیاست خود را پیش برد. آنچه موجب مشکلات شد، فشار از خارج بود. این فشار باید در داخل مدیریت می‌شد. ما باید به سرعت خود را آماده کنیم که عکس‌العمل مناسبی نسبت به فشارهای بیرونی نشان دهیم. فشارهای خارجی، اقتصادی، سیاسی و جنگ روانی و تبلیغاتی بود. همچنین به گزارش «ایلنا» با بیان اینکه سفیر چین انتخاب شده است، گفت: فرد جایگزین سفیر چین انتخاب شده، اما اعلام نمی‌کنیم تا همه مراحل انجام شود.