او افزود: اما بحث دوم این است که در این فضا چند کار پیشنهاد شده است که می‌توان به خدمات‌دهی به دهک‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد که دولت پیگیر موضوع مذکور است و چند بسته حمایتی در نظر گرفته شده و قرار است از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های لازم انجام شود؛ هر چند باید مجوز انجام دادن این مهم از مجلس گرفته شود. نعمتی گفت: بحث ارائه کارت‌های الکترونیک برای خانوارها با یک سقف مشخص تا بحث برابری با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالا لحاظ شود نیز مطرح شده است؛ هر چند سقف ارزشی برای کارت‌ها مشخص نشده است. وی ادامه داد: در کل درباره این موضوعات نتیجه‌گیری نهایی صورت نگرفته است؛ اما به دولت پیشنهاد می‌شود بسته‌های حمایتی پیشنهادی خود را برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه کند تا در خصوص تخصیص منابع تصمیم‌گیری شود.