مجید سرسنگی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: همان‌طور که قبلا نیز اعلام شده است دادگاه تجدیدنظر بسیاری از دانشجویان بازداشتی وقایع دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریورماه برگزار شده و تنها شش نفر از این دانشجویان هنوز بر احکام بدوی هستند و به دادگاه تجدیدنظر نرفته‌اند. وی گفت: خوشبختانه حدود ۲۵ نفراز دانشجویان در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند یا احکام تعلیقی و سبکی را دریافت کرده‌اند و امیدوار هستیم سایر دانشجویان باقیمانده نیز به همین صورت بتوانند در دادگاه تجدیدنظر تبرئه یا احکام سبک دریافت کنند.