دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: افکار عمومی هم عوام و خواص نگرانی این اوضاع را پیدا کرده‌اند که اوضاع ول است و کسی اراده‌ای برای کنترل این وضعیت ندارد. همه‌ وظیفه‌مان است که دولت را کمک کنیم و مسیری غیر از دولت وجود ندارد. عده‌ای دنبال این بودند که آقا را قانع کنند اوضاع کشور به هم ریخته و شورای انقلاب و چنین چیزهایی به وجود آید، اما رهبری گفتند راهی جز دولت وجود ندارد.وی با بیان اینکه بعضی از وزارتخانه‌ها چند ماه است که وزیر ندارند، گفت: طرح‌های جدی وجود دارد و در میان اقتصاد‌دان‌های ملی دو گروه وجود دارند؛ یکی می‌گوید باید ارز را تک‌نرخی کنیم که در این روش عده‌ای زیر خط فقر می‌روند که باید این را جبران کرد و با یکسان کردن نرخ‌ها برخی مشکلات حل می‌شود. دیدگاه دیگر این است که با قوه قهریه اقتصاد را کنترل کرد