نخست، بانک مجاز است نسبت به سپرده‌گیری ارزی به‌صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی با تضمین بانک مرکزی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل این بانک، نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.دوم، بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود.سوم، دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید (پیش از سررسید) و موافقت این بانک، دوره یادشده برای دوره‌ یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود.چهارم، نرخ سود سپرده‌گذاری سالانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد است.پنجم، کارمزد عاملیت بانک سه دهم درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله پرداخت می‌شود.ششم، در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال یا دریافت سود، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران، آن بانک باید نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را به اداره بین‌الملل این بانک جهت دریافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس کند.هفتم، بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به‌صورت اسکناس نزد این بانک، به همان نوع ارز تودیعی و به‌صورت اسکناس و پرداخت سود به سپرده‌گذار به‌صورت ماهانه خواهد بود.هشتم، درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی پیش از سررسید، نرخ سود سالانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب یک، نیم و ۵/ ۱ درصد خواهد بود. به سپرده‌های ارزی کمتر از یک ماه سودی تعلق نمی‌گیرد.