با تصمیم بعدی دولت و اعلام رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار و حذف صرافی‌ها از چرخه مبادلات ارز، موج توفانی گرانی دلار ادامه یافت و قیمت دلار از ۶ هزار تومان هم عبور کرد. پس از آن بخشنامه های مکرر و متناقض دولت، موجب التهابات شدید در همه بازارها خصوصا بازار ارز شد و دلار در اوایل تابستان به بالای ۱۰ هزار تومان رسید.پیش از سیاست پولی اجرایی شده از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۶ که در معاونت اقتصادی بانک مرکزی طراحی شد اقتصاددانان و نشریات معتبر اقتصادی هشدار داده بودند که نباید در مسیر معکوس حرکت کرد؛ چرا که در زمان وجود تورم انباشته و افزایش انتظارات تورمی، معمولا نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند نه کاهش! اما این هشدارها با بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران مواجه شد. تا جایی که هشدار مجدد کارشناسان پس از ظهور تدریجی آثار این تصمیم غلط، پاسخ توهین‌آمیز یکی از کارشناسان نزدیک به یکی از معاونان بانک مرکزی را به دنبال داشت.