بله من اگر اهواز بودم می‌توانستم به‌دلیل سابقه و رتبه‌ای که دارم ۴۰ میلیون حقوق بگیرم اما امروز تهران هستم و براساس قانون ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرم.وی درباره خانه‌اش نیز گفت: در بحث خانه هم باید بگویم من ۳۲ سال کارمند وزارت نفت و مدیر شرکت‌های نفتی بودم طبیعی است وقتی یک کارمند وزارت نفت از شهری به تهران می‌آید خانه سازمانی در اختیار او می‌گذارند ما هم در خانه سازمانی بودیم که مدتی است آقای زنگنه آن خانه‌های سازمانی را می‌خواهد بدهد به نورچشمی‌ها و من نیز از آن خانه بیرون رفتم.خادمی با بیان اینکه من هنوز بازنشسته نشده‌ام، گفت: تنها کسی هستم که خانه سازمانی را از من گرفته‌اند و مالکیت آن را می‌خواهند واگذار کنند. مشخص است وقتی حرف مردم را بزنیم باید منتظر چنین رفتارهایی باشیم.او در پاسخ این سوال که خانه ۲۹۰ متری خانه سازمانی بوده یا همین خانه‌ای که در آن سکونت دارید گفت: آن خانه ۲۹۰ متری خانه سازمانی بود و در حال حاضر خانه من ۱۷۰ متر است.