حبیب‌الله دهمرده در سوال خود از وزیر ورزش و جوانان درباره برنامه وزارت ورزش برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی پرسید. او گفت: سرانه تقریبی فضای ورزشی در جهان دو تا هشت متر مربع است که این میزان در ایران تنها ۶۵ سانتی‌مترمربع است. سهم وزارت ورزش و جوانان ۴۲ سانتی‌مترمربع بوده که از آن هفت سانتی‌مترمربع فضای روباز و ۳۵ سانتی‌متر فضای سرپوشیده است؛ یعنی سرانه ورزشی در کشور ما از یک‌سوم جمعیت جهانی کمتر است. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش در پاسخ به سوال حبیب‌الله دهمرده درباره برنامه این وزارتخانه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی گفت: در کشور ۹۰۰۰ مکان ورزشی روباز و سرپوشیده متعلق به وزارت ورزش است که با ۴۹۰ پروژه‌ای که امسال در دست احداث است، و پروژه‌های ارگان‌ها، دستگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها، وضع سرانه ورزشی کشور از جهت امکانات بسیار بهبود پیدا کرده است. او با بیان اینکه ۳۰۰۰ مکان ورزشی در آموزش و پرورش در اختیار ۱۴ میلیون دانش آموز است گفت: همچنین ۳۰۰ مجموعه ورزشی کارگرثی و هزاران مکان ورزشی توسط شهرداری‌ها احداث شده ۲۰۰۰ مکان ورزشی توسط نیروهای مسلح به‌ویژه بسیج در مناطق روستایی و محروم ایجاد شده و در دانشگاه‌ها هم مکان‌های ورزشی زیادی داریم که بر این اساس سرانه ورزشی مکان‌های متعلق به وزارت ورزش ۷۸ سانتی‌متر مربع و با احتساب مکان‌های آموزش و پرورش نیروهای مسلح مجتمع‌های کارگری، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها این سرانه به بیش از یک متر مربع افزایش یافته است.