سید مهدی میراحمدی با اشاره به اینکه دانشجو باید سیاسی باشد، اما نباید عناصر احزاب و سرباز مجموعه‌های سیاسی باشد، خاطرنشان کرد: به هر صورت امکان اشتباه و خطا برای دانشجو هست، اما تفاوت اینجاست که عنصر سیاسی از اشتباه خود روی‌گردان نیست؛ می‌خواهیم دانشجو خودش باشد. وی با اشاره به اینکه در وقایع چند وقت اخیر، به غیر از حادثه خیابان پاسداران، دانشجوی بازداشتی نداشته‌ایم، خاطرنشان کرد: در این مورد هم مسوولان دانشگاه پیگیری‌های لازم را برای دانشجویان که همچون فرزندان ما هستند، انجام داده و در کل دو نفر در این موضوع درگیر شده‌اند که نهاد نمایندگی رهبری نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و آن را دنبال خواهد کرد. رئیس دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: به هر صورت این افراد پرونده‌هایی دارند و اتهاماتی متوجه آنهاست که حقوقی فراتر از بحث‌های سیاسی‌ می‌طلبد. دانشگاه نیز نسبت به این افراد بی‌تفاوت نبوده و پیگیری‌های مقتضی را در چارچوب ضوابط و مقررات انجام خواهد داد.