صفوی با بیان اینکه امروز قدرت نفوذ ایران از دریای خزر و خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش پیدا کرده است، گفت: ما دیگر تابع سیاست‌های بیگانگان و اجانب نیستیم. عمق دفاع استراتژیک ایران به مناطق پیرامونی گسترش پیدا کرده و ارتش ایران ارتشی مستقل شده است. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی، پس از پیروزی انقلاب توانست ائتلاف آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عربی را برای راه‌اندازی گروه‌های تکفیری و تروریستی با شکست مواجه کرده و امنیت را به درخواست دولت‌های سوریه و عراق ایجاد کند، تصریح کرد: ایران با شرکای راهبردی خود توانسته منطقه را به سمت آرامش و امنیت سوق بدهد؛ بدون جمهوری اسلامی ایران، هیچ امنیت و صلحی در منطقه پایدار نخواهد بود. صفوی ادامه داد: ایران در پی تامین امنیت پایدار در منطقه است. آمریکایی‌ها هم مجبور به ترک منطقه غرب آسیا هستند. آمریکایی‌ها مجبور هستند از شرق رودخانه فرات در سوریه، از افغانستان و از عراق عقب‌نشینی کنند.