محمود نیلی احمدآبادی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: با دادگستری، قوه‌قضائیه، نهادهای امنیتی و وزارت علوم به‌شدت مساله را دنبال می‌کنیم تا باعث شود، تجدیدنظر واقعی روی این احکام سنگین در دادگاه تجدیدنظر صورت بگیرد، در این صورت و امکان‌پذیر بودن این امر امیدواریم همه تبرئه شوند؛ در غیر این صورت امید داریم که دانشجویان با حداقل احکام و بیشتر با احکام تعلیقی مواجه شوند. نیلی با اشاره به اینکه باید به دانشجویان فرصت خطا کردن داد، گفت: معتقدیم اگر هم دانشجویان اشتباهی کرده‌اند، ناشی از شرایط عمومی اجتماع و ناشی از جوانی آنان بوده است. باید به دانشجویان فرصت خطا کردن را بدهیم و امیدواریم در احکام بدوی حتما تجدیدنظر جدی رخ بدهد. رئیس دانشگاه تهران درخصوص تعیین‌تکلیف دانشجویان تا پایان شهریور و نیز تحصیل این افراد گفت: گفته شده که تا پایان شهریور وضعیت دانشجویان تعیین‌تکلیف می‌شود، اما در اختیار ما نیست، بلکه در اختیار دادگاه‌ها است.