دفتر مطبوعاتی شورای امنیت روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پاتروشیف و بن‌شبات به تبادل‌نظر درباره برخی ابعاد همکاری‌های روسیه و اسرائیل در زمینه امنیتی پرداخته و توجه خاص آنها روی مقابله با تهدیدات تروریستی متمرکز بود. براساس این اطلاعات، دو مقام بلندپایه امنیتی اوضاع پیرامون سوریه، مساله تامین امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه و همچنین نتیجه نشست روسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور ماه) در تهران را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار دادند.