سفیر و نماینده دائم ایران افزود: اگر به مطالبی مانند آنچه سناتور ریچارد بلک بیان کرده است توجه می‌شد، ما شاهد مصیبت‌هایی مانند جنگ عراق نبودیم. سناتور ریچارد بلک اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرده است، سرویس اطلاعاتی انگلستان (MI۶) قصد دارد با ترتیب دادن یک حمله شیمیایی جعلی در سوریه، آن را به گردن دولت سوریه بیندازد. او همچنین گفته بود، تعدادی از حملات شیمیایی که قبلا در سوریه اتفاق افتاده، اقدامی جعلی از سوی انگلیسی‌ها بوده و با کمک نیروهای داوطلبی مانند کلاه سفید‌ها انجام شده است.