در کنار تهدیدهای هر تنش سیاسی یا اقتصادی، فرصت‌هایی هست که می‌توان از آنها استفاده کرد. در این کارگاه ۱۰ ابرچالش اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحلیل و راهبردهای پیشگیری از ریسک آنها و استفاده از فرصت‌های ناشی از آنها برای بنگاه‌های بزرگ و هلدینگ‌های ایرانی تبیین می‌شود. همچنین اتخاذ مهم‌ترین تصمیم‌ها و راهبردهایی که نباید اتخاذ شود تشریح می‌شود. هدف اصلی کارگاه ارائه تحلیل‌ها و مثال‌هایی کاربردی از استراتژی‌های سودآور و زیان‌بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ است تا زمینه برای بهره‌وری بالاتر و کاهش آسیب‌های تنش‌های اقتصادی بر بنگاه‌های ایرانی فراهم شود. متقاضیان شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با بخش آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس گرفته یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت مرکز آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.