وی گفت: این مجازات‌ها جمعا ۶ سال و نیم بوده اما چنانچه همین رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد و تغییری حاصل نشود به موجب قانون، مجازات اشد یعنی صرفا ۵ سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: علی‌اکبر جوانفکر نیز به اتهام تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۴ سال حبس محکوم شده است و در مورد آقای جوانفکر به جهت غیابی بودن، حکم صادره قابل‌واخواهی در همان شعبه دادگاه است.همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیلی تاکید کرد: مشایی برای تجدیدنظر ۲۰ روز و جوانفکر برای واخواهی ۲۰ روز مهلت دارند.رئیس‌کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی پیرامون جاسوسی رحیم‌مشایی گفت: پرونده درخصوص اتهامات دیگر وی و دیگر متهمان در دادسرا مفتوح است و بعد از فرآیند رسیدگی نتیجه آن اعلام می‌شود.