وی به برخی از واقعیت‌های اقتصادی کشور، از جمله افزایش صادرات و کاهش واردات کشور در ۶ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: ملت و دولت کنار یکدیگرند و دستگاه اجرایی با تمام توان به دنبال حل مشکلات مردم خواهد بود. رئیس‌جمهوری ضمن اشاره به آمار رشد ۲۰ درصدی نقدینگی کشور در یک سال گذشته، نقدینگی را به‌ویژه وقتی با منشأ پایه‌پولی باشد، مشکل‌آفرین برای اقتصاد کشور دانست و با تاکید بر برنامه‌های دولت برای مدیریت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال افزود: بخش‌ قابل ملاحظه‌ای از افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر مربوط به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود، درحالی‌که به‌رغم روال گذشته، این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نرفت.