به گزارش «ایسنا» در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: من نمی‌گویم رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی شرکت بکند یا نه. من نمی‌گویم در جلسه شورای امنیت شرکت کنند یا نه. بلکه می‌گویم استدلال برای عدم‌حضور در مجمع از ترس امکان حضور در جلسه شورای امنیت غلط است. آشنا همچنین افزود: «یادم نمی آید در جریان حماسه کلمبیای رئیس جمهور قبلی ، کیهانیان در باره اهانت به ایشان یا ایران ابراز نگرانی کرده باشند یا هیچگاه از دستاوردهای سفرهای همیشه موفق ایشان سوال کرده باشند. به گزارش جماران، شریعتمداری در مقاله خود نوشته بود: خودداری آقای روحانی از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند پاسخ دندان‌شکنی به اهانت‌های بی‌وقفه ترامپ به ایران اسلامی و مردم شریف آن باشد. ضمن آنکه مگر حضور همه‌ساله آقای روحانی در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردی داشته است که با عدم حضور ایشان از دست برود؟!