او در ارتباط با موضوع احتکار دارو، گفت: وقتی میزان مصرف یک قلم دارو به چهار ماه می‌رسد، ما آن دارو را در سطح داروخانه‌های دولتی و مراکز خاص توزیع می‌کنیم که احساس می‌شود با کمبود دارو مواجه هستیم. در حالی که قرار نیست همه ذخیره دارویی وارد داروخانه‌های سطح کشور شود. حریرچی در ارتباط با میزان مصرف دارو در کشور، اظهارداشت: میزان داروی مصرفی در ایران ۲/ ۱ درصد کل مخارج ایرانی‌ها را شامل می‌شود که رقم بسیار بالایی است.

وی ادامه داد: در واقع به ازای هر ۸۳ تومان خرج هر ایرانی، یک تومان برای دارو صرف می‌شود. در حالی که میانگین مصرف دارو در جهان، دو قلم دارو در هر نسخه است، که این تعداد در نسخه‌های ایرانی‌ها، چهار قلم است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با اقدامات زیادی که انجام شده، این تعداد دارو در سال ۹۰ به ۱/ ۳ قلم رسید و در سال ۹۶، این عدد به ۸۸/ ۲ قلم در هر نسخه رسیده که باز هم از میانگین سازمان بهداشت جهانی بالاتر است. سخنگوی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که ۲۸ درصد پرداختی از جیب مردم مربوط به هزینه‌های سلامت به‌ویژه دارو و خدمات سرپایی است، تاکید کرد: این موضوع هم به لحاظ اقتصادی و هم سلامت مردم از اهمیت زیادی برخوردار است که در نتیجه لازم شد وزارت بهداشت اقداماتی را در زمینه کاهش تجویز اقلام دارویی در نسخه‌ها انجام دهد. حریرچی در ادامه به سهم پرداختی مردم در سال‌های مختلف و آنچه در قانون برنامه آمده است، اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ میزان پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که در قانون چهارم و پنجم باید این سهم به ۳۰ درصد می‌رسید.