به گزارش «ایبِنا» اسماعیل ظریفی آزاد گفت: کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است. وی افزود: برای تامین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره آن توافق شده بود به حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق نیاز است در حالی که در آن زمان این رقم دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.ظریفی آزاد گفت: ممکن است درآمدهای دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد، اما دولت این پول را در این جامعه هزینه می‌کند. مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت اراده تامین کالاهای اساسی مردم را دارد و کارگران نیز بخشی از این مردم هستند اما در قالب ستاد بن می‌توان حمایت‌های بیشتری از کارگران کرد.وی گفت: مطالبات کارگران بحق است و حقوقی که برای آنها مشخص کرده ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست. ظریفی آزاد افزود: مهم ترین راهکار عملی تامین کالاهای اساسی برای کارگران است اما در زمینه افزایش حقوق کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع شده‌اند دستمزد کارگران را افزایش دهند.مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش‌های منتفع شده و متضرر شده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دستمزد کارگران مذاکره شود. وی افزود: اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در تولید روبه‌رو هستند و نباید به مشکل آنها مساله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه کرد.ظریفی‌آزاد گفت: اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد. مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت نباید از بیت المال به کارفرمایانی که از شرایط کنونی اقتصاد کشور سود برده‌اند کمک کند.