سیدمصطفی هاشمی‌طبا گفت: «شاید از آنجا که ایشان گفتند ایجاد تشکیلات موازی به صلاح نیست منظورشان به‌وجود آمدن تشکیلات جدید بوده است نه نهادهای موجود. البته درباره نهادهای موجود هم وضع به همین صورت است و موازی‌کاری با دولت وجود دارد.» هاشمی‌طبا افزود: «مثلا در کنار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات ناجا هستند که کار آنان تقریبا موازی با وزارت اطلاعات است. به‌جز اینها در زمینه‌های دیگر نیز نهادهایی هستند که کار آنان موازی با دولت محسوب می‌شود.»

رئیس سازمان تربیت‌بدنی در دولت سازندگی اضافه کرد: «مثلا ما وزارت ورزش داریم، اما در مقابل آن ‌هم بسیج نهادی دارد به نام بسیج ورزش. اینها هم به‌نوعی موازی‌کاری با دولت است؛ اما ما نمی‌دانیم چه نهادی می‌خواسته تشکیل شود یا تشکیل ‌شده است که رهبری چنین منعی کردند؛ ولی به هر حال ایشان تاکید داشتند که کار موازی جواب نمی‌دهد و موفق نمی‌شود.»