انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس از پایان شهریور

در خبری دیگر از مجلس، احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ایجاد سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان گفت: طبق مصوبه هیات‌رئیسه مجلس قرار شده که مجلس نیز به این سامانه بپیوندد. وی با اشاره به جزئیات تصمیم هیات‌رئیسه مجلس مبنی‌بر پیوستن مجلس به سامانه حقوق و دستمزد کارکنان اظهار کرد: طبق این تصمیم مقرر شده که فیش حقوقی نمایندگان مجلس از پایان شهریورماه امسال، به‌طور مستقیم در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان قرار گیرد.