وی گفت: دشمن در حوزه‌های مختلف درصدد ضربه زدن به کشور است و به شیوه‌های گوناگون مردم را تهدید می‌کنند، که یکی از این موارد باور و اعتقاد آنها است که سبب می‌شود پاسداری و حراست از مرزهای اعتقادی اهمیت بیشتری نسبت به حراست از مرز فیزیکی داشته باشد. وی با یادآوری وظیفه خطیرعلما در تبلیغ معارف اسلامی و مرزبانی از مرزهای اعتقادی مردم، گفت: شما با ورود به حوزه علمیه وظیفه‌ای خطیر برعهده گرفته‌اید و باید مردم را با معارف اسلامی بیشتر آشنا کنید و اگر در این زمینه ورود پیدا نکنید به‌طور قطع با مشکل مواجه خواهیم شد.