محمود صادقی درخصوص نظر اخیر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم موسوم به FATF گفت: لایحه FATF نداریم؛ چهار لایحه است که سه لایحه آن تصویب شده؛ دو مورد مربوط به قانون داخلی مبارزه با پولشویی است که قبلا تصویب شده و الان لایحه اصلاحیه‌اش آمده است. قانون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم هم است که آن هم اصلاحیه‌اش تصویب شده است. دو کنوانسیون است که کنوانسیون پالرمو تصویب شده و یکی مانده که هنوز تصویب نشده است. صادقی با تاکید بر اینکه چهار لایحه در اکشن پلن FATF آمده و بحثی درباره عضویت در FATF نیست، گفت: آنها گفته‌اند اگر این چهار لایحه را داشته باشیم، از نظر FATF نرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی را داریم.

نماینده تهران در مجلس گفت: اخیرا هم از نامه آقای روحانی به شورای نگهبان که منتشر شده بر می‌آمد که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نظرش بر تصویب لایحه است.