بر این اساس شهروز برزگر کلشاهی نماینده سلماس، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، روح‌الله بابایی صالح نماینده بوئین‌زهرا، محمدرضا تابش نماینده اردکان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، حسن کامران نماینده اصفهان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری، فردین فرمند نماینده میانه، علیرضا سلیمی نماینده محلات و خانم فاطمه ذوالقدر نماینده تهران بنا برگزارش سامانه حضور و غیاب طی سه ماهه اول اجلاسیه سوم مجلس دهم، منظم‌ترین حضور را در جلسات علنی و کمیسیون‌های متبوع داشته‌اند. به گزارش «ایسنا» همچنین فردین فرمند نماینده میانه، روح‌الله بابایی صالح نماینده بوئین‌زهرا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری، فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین، علیرضا سلیمی نماینده محلات و حسن کامران نماینده اصفهان نیز بنا به گزارش سامانه صحن، بیشترین مشارکت را در رای‌گیری‌ها داشته‌اند.

اعلام وصول سوال از وزرای راه، علوم و ارتباطات

همچنین سوال سه نماینده از وزرای علوم، راه و ارتباطات اعلام وصول شد. در جلسه علنی دیروز مجلس، سوال ملی حمیده زرآبادی نماینده قزوین از وزیر ارتباطات درخصوص عدم رعایت شأن و جایگاه نظارتی مجلس، سوال ملی رضا انصاری نماینده داراب از وزیر راه و شهرسازی درخصوص عدم حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی و سوال ملی عبدالله صامری نماینده خرمشهر از وزیر علوم درخصوص بی‌توجهی به سوء‌مدیریت دانشگاه علوم و فنون خرمشهر و کم شدن اعتبارات سال ۱۳۹۷ آن دانشگاه اعلام وصول شد.