او افزود: «نباید اجازه داد امنیت کشورمان به دلیل تصمیم عده‌ای و بدون نظر حاکمیت در عرصه بین‌المللی و جهانی زیر سوال رود.»

بروجردی تاکید کرد: «طبق کنوانسیون اگر به سفارتخانه‌ای در کشورمان امنیت داده می‌شود نباید اقداماتی همچون آتش زدن آن رخ دهد. این حتی شامل سفارت انگلیس هم می‌شود. در آن دوران مقام معظم رهبری که همواره با ادبیاتی آکنده از نفرت از انگلیس صحبت کرده و آن را انگلیس خبیث خطاب می‌کند، این کار را نادرست خواندند. اولین اشکال این اقدامات آن است که امنیت کل سفارتخانه‌ها زیرسوال می‌رود و کشور ما ناامن تلقی می‌شود که سیاست نظام این نیست. این موضوع شامل سفارتخانه عربستان هم می‌شود و کاری که درباره این سفارتخانه رخ داد هم خطا بود و نباید صورت می‌گرفت.»

وی در رابطه با اینکه آیا برنامه‌ریزی خاصی پشت این اقدامات وجود دارد تا کشور را به سمت شرایط خاصی ببرند، توضیح داد: «در هر صورت این موضوع عادی نیست؛ چون مثلا در موضوع سفارت عربستان تا ساعت ۱۲ شب اتفاقی رخ نداد و پلیس احساس کرد خبری نیست به همین دلیل تعداد نیروها را متناسب با وضعیت آرایش داد. بعد از نقطه‌ای تعدادی کوکتل مولوتوف آماده پرتاب و حمله شد که این همان غافلگیری است و به دنبالش همه جا پر از دود آتش شد. این دو مورد یعنی تعرض به سفارتخانه‌های انگلیس و عربستان هشدار دهنده است. اگر احتمال تعرض به سفارتخانه‌ای وجود دارد باید اقداماتی همچون بستن خیابان انجام شود تا امنیت باقی بماند، مسوولان امنیتی هم مشخص هستند. نباید اجازه دهیم امنیت کشورمان در عرصه بین‌المللی و جهانی زیر سوال رود؛ آن هم به دلیل تصمیمی که بدون نظر حاکمیت و از سوی افراد و گروه‌هایی گرفته می‌شود.»

تحریم‌های این دوره با گذشته تفاوت دارد

وی همچنین با دادن این اطمینان به مردم که تحریم‌های این دوره آمریکا متفاوت با تحریم‌های قبلی است گفت که سیاست نظام، خروج از برجام نیست، باید با اقتدار از منافع ملی دفاع کرده و کارمان را با دنیا ادامه دهیم. او ادامه داد: «وضعیت فعلی این‌گونه است که کشورهای امضاکننده برجام به‌عنوان جبهه متعهد معتقد به ضرورت امضای برجام یک طرف و آمریکا طرف دیگر است. آمریکا به دلیل تخلف آشکار در خروج از برجام و عدم احترام به مقررات بین‌المللی مورد اعتراض اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته و هیچ کشوری غیر از رژیم صهیونیستی یا عربستان در منطقه مهر تاییدی بر عملکرد آمریکا نزد.»

بروجردی با اشاره به اینکه تحریم‌های این دوره با گذشته که علیه ما شش قطعنامه در شورای امنیت صادر شد، تفاوت دارد تاکید کرد: «تحریم‌های این دوره آمریکایی و نه سازمان مللی است بنابراین این بار بقیه کشورها با ما کار می‌کنند؛ نمونه آن حمایت روسیه و چین از ایران است. اروپایی‌ها هم به‌رغم تاثیرپذیری از فشارهای آمریکا معتقد به ادامه راه هستند و به میزانی که بتوانند مقابل زیاده‌‌خواهی‌های آمریکا مقاومت می‌کنند.»