غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در سال ۹۶ دولت باید ۴۶ هزار میلیارد تومان در هدفمندی هزینه می‌کرد، گفت: بر اساس قانون، ۳۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در یارانه نقدی و غیر نقدی باید هزینه می‌شد که شامل ۴ هزار میلیارد تومان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که متوسطه ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار به آنها پرداخت شود، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خدمات بهداشتی و درمانی، ۱۰۰ میلیارد تومان واکسن فلج اطفال، ۱۰۰ میلیارد تومان به مراکز فوریت‌های اجتماعی، هزار میلیارد برای تولید اشتغال و ۳ هزار میلیاد تومان برای مواد اولیه قیر و هزار و ۵۰۰ میلیاد تومان برای بند (د) تبصره یک قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سوی دیوان محاسبات ارائه شد، دولت در مجموع ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع به‌دست آورده است که از این منابع حدود ۷۰ درصد از محل شرکت‌های گاز، پالایش پخش، توانیر و آب و فاضلاب بود و حدود ۳۰ درصد از ردیف یارانه‌ای قانون احصا شده یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان حاصل افزایش قیمت‌ها و بقیه که حدود ۱۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود از ردیف‌های بودجه‌ای برداشته است.

اختصاص ۸۶ درصد درآمدها به یارانه نقدی و غیرنقدی

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی درخصوص نحوه هزینه‌کرد توضیح داد: دولت تقریبا در تولید واکسن و تامین مواد اولیه قیر هیچ اقدامی انجام نداده است و ۸۶ درصد اعتبارات را  به یارانه نقدی و غیر نقدی داده در صورتی که در قانون بیشتر از ۵۰ درصد را مجاز ندانسته است. وی گفت: ۸ درصد به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، ۸/ ۱ درصد به کمک به بهداشت و توسعه مراکز فوریت‌ها، ۹/ ۱ درصد حمایت از تولید و اشتغال، ۹۹/ ۰ درصد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ۶۶/ ۰ درصد به برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص یافته است که تقریبا می‌توان گفت دولت به جز یارانه نقدی در برخی موارد به تعهدات خود عمل نکرده است.

بیش از یک میلیون نفر به یارانه‌بگیران افزوده شد

این نماینده مجلس در زمینه پرداخت مستمری به خانوارهای تحت‌پوشش دستگاه‌های حمایتی، بیان کرد: ۳هزار و ۹۰۰میلیارد تومان به سازمان‌های حمایتی پرداخت شده که از این مبلغ حدود ۳/ ۷۷ درصد به کمیته امداد امام خمینی و ۷/ ۲۲ درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است که سه چهارم سهم کمیته امداد و یک چهارم سهم بهزیستی بود.جعفرزاده ایمن‌آبادی به جمعیت یارانه‌بگیران از اسفند ماه سال ۹۵ تا اسفند ماه سال۹۶ اشاره کرد و گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱۹۵ نفر به جمعیت یارانه بگیران اضافه شده است.

انحراف دولت از قانون

وی ادامه داد: از جمله اشکالاتی که در اجرای قانون وجود داشت این بود که با وجود آنکه باید آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور سه ماهه تدوین ‌شود با بیش از ۹ ماه تاخیر ابلاغ شده است، این انحراف از تمام قوانین بودجه محسوب می‌شود.وی گفت: همچنین شرکت ملی پخش و شرکت ملی گاز تقریبا نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۹ هزار میلیارد تومان و شرکت ملی گاز حدود ۱۳۰ میلیارد تومان کمتر از تعهداتشان اجرا کردند.نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: حدود ۷۵۰ میلیارد تومان عملکرد سازمان هدفمندی در یارانه نقدی و غیر نقدی بیش از حد نصاب قانونی بوده است، مطابق تبصره یک ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید در ردیف درآمدی مشخص ۲۱۰۱۰۲ واریز شود که این اتفاق نیفتاد، دولت این کار را انجام نداده که مهم‌ترین تخلف به شمار می‌رود.

پرداخت یارانه به ۲/ ۹۵ درصد از جمعیت کشور

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به ۲/ ۹۵ درصد از جمعیت کشور صورت گرفته است، ادامه داد: علاوه بر این، توزیع یکنواخت بین افراد جامعه و عدم تخصیص براساس گروه‌های گوناگون درآمدی یارانه نقدی در سال ۹۶ به‌صورت غیرهدفمند بوده است. این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: در سال۹۶، مبلغ ۹۲۱ میلیارد تومان به منظور حمایت از تولید پرداخت شده است، منطق و معیارهای توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تاثیر آن بر ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی اندازه‌گیری نشده است.

نظام تامین اجتماعی محقق نشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بند ب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این بند اجرای نظام تامین اجتماعی از جمله گسترش و تامین بیمه اجتماعی پیش‌بینی شده با عدم پیش‌بینی موضوع در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی با وجود پرداخت ۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۷۹۹ میلیارد تومان یارانه غیر نقدی، مبلغی بابت اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش خدمات بیمه‌ای پرداخت نشده است، در واقع ما مطابق این ماده باید به سمت نظام تامین اجتماعی می‌رفتیم نه توزیع پول.

پیشنهادهایی برای رفع برخی ابهامات

وی ادامه داد: ما پیشنهادهایی کردیم که در اجرای مفاد بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این تبصره که قرار بود گروه‌های ۵۰۰ نفره (از نگاه ما این کار رویا و دور از ذهن بود) به منظور ایجاد انگیزه و برآوردن سلایق گوناگون تشکیل تا امکان اهدای یارانه نقدی بدون هرگونه حدنصاب اهداکنندگان و محدودیت درانتخاب طرح‌های قابل تخصیص فراهم شود، گزارش نحوه پرداخت یارانه‌های اهدایی و افراد اهداکننده به شکل شفاف در دسترس عموم قرارگیرد. این نماینده مجلس اظهار کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود سقف منابع اختصاص یافته از محل ردیف مربوط به یارانه‌ها در قالب بودجه تعیین شود، همچنین به منظور تحقق اهداف مقنن طبق مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد می‌شود اعتبار تعیین شده برای پرداخت یارانه نقدی در سقف ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به میزان ۵۰ درصد کل منابع محدود شود. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: در بخش سازمان بهزیستی ۷/ ۹۹ درصد تعهدات به خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی انجام شد، نکته خوب این اتفاق این بود که افراد تحت پوشش خانوار یک نفره ۹۵هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، چهار نفره ۳۳۷ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۳۶۵ هزار نفره علاوه بر یارانه نقدی دریافت کردند.