شهرام عدالتی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه باید حریم تهران مشخص شود، بیان کرد: آیا تهران حریم می‌خواهد یا خیر؟ محدوده تهران دقیقا کجاست؟ طرح حریم شهر تهران مصوب شد، اما به دلیل مغایرت قانونی ابلاغ نشد و این مهم باید به‌طور مشخص در سند توسعه ذکر شود. امروز تهران تنها شهری است که رئیس کمیسیون ماده ۵ خودش است. تراکم‌فروشی و تغییر کاربری غیر مجاز در تهران باید به‌طور جد رسیدگی شود.وی در ادامه با اشاره به نقش حاکمیتی پایتخت در کشور افزود: تهران به دلیل نبود یکپارچگی و عدم تفکیک دولت محلی و مدیریت شهری و حکومت و حاکمیت، شهری رها شده است. ما در مدیریت شهری تهران عملا چه در عرصه جغرافیایی و چه در عرصه سیستمی دچار مشکل هستیم. سند توسعه و سند آمایش دو فرصت تاریخی هستند که باید از آنها به درستی بهره برد.معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اضافه کرد: به قول استاندار تهران وزارتخانه‌ها مهمان ما هستند و طبیعی است که مهمان باید از میزبان تبعیت کند. این آشفتگی را سند توسعه باید پاسخ دهد. در حالی که متوسط تراکم جمعیت در سایر بافت‌های شهر تهران ۱۰۷ نفر در هکتار است، در بافت‌های فرسوده این رقم ۳۷۰ نفر در هکتار افزایش می‌یابد.