به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول، اسحاق جهانگیری با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف، گفت: حدود یک‌چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی‌توان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشم‌پوشی کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه است، خاطرنشان کرد: باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکلات حمل‌و‌‌نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامه‌ای قابل اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.  وی با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمی‌شود و به جهت جمعیت زیادی که در تهران بزرگ ساکن هستند، ساماندهی تهران باید همچنان در دستور کار و به‌عنوان یکی از موضوعات و اولویت‌های اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.