به گزارش «ایبِنا» ماموران گمرک بازرگان در دو عملیات جداگانه موفق به کشف ۶ مورد قاچاق انسان شدند. با هوشیاری و رصد ماموران گمرک بازرگان در دو عملیات ۶ مورد قاچاق انسان در محموله‌های خروجی کشف شد و آمار کشفیات قاچاق انسان از ابتدای سال جاری تا کنون به ۱۴۵ نفر رسید. بر اساس این گزارش ماموران این گمرک در یکی از این عملیات‌ها، در ساعات بامدادی با مشکوک شدن به یک دستگاه تریلر حامل بار رول کاغذ به مقصد ترکیه، پس رصد اطلاعات و مدارک محموله با استفاده از دستگاه ایکس‌ری به بازرسی آن اقدام کردند. ماموران گمرک پس از بازرسی این محموله موفق به کشف ۵ انسان شدند که در میان بار کانتینر مخفی شده بودند. این افراد تبعه یکی از کشورهای همسایه بودند. ماموران گمرک همچنین درعملیات جداگانه دیگری موفق شدند در مسیر درب صادرات، یک نفر ایرانی با هویت نامعلوم را که در زیر یک دستگاه تریلی خروجی مخفی شده بود، شناسایی و کشف کنند. این افراد به دستگاه‌های قضایی تحویل داده شدند. بنا بر این گزارش با تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری و دیگر تجهیزات کنترلی و افزایش دانش و تخصص ماموران گمرک، کشفیات قاچاق انسان افزایش یافته و از ابتدای سال جاری تاکنون از ۱۴۰ نفر فراتر رفته است. هویت انسان‌های کشف شده در این عملیات‌ها عموما تبعه‌های کشورهای همسایه هستند. کشفیات قاچاق از سوی گمرک ایران، این سازمان را در صدر گمرکات موفق جهان قرار داده و توانسته مقام اول را در کشفیات قاچاق در جهان از آن خود کند.