به گزارش «ایسنا» در این جلسه که از ابتدا تا انتهای آن، مشایی بدون لحظه‌ای توقف مداوم داد و فریاد می‌کرد و مدعی بود که دادگاه صلاحیت ندارد، کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قرائت و سه اتهام اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات دولتی به سبب انجام وظیفه به متهم تفهیم شد که وی از پاسخ به اتهامات امتناع کرد.

مشایی که به گفته رئیس دادگاه در پایان جلسه قبل از قرائت کیفرخواست خودداری کرده بود، روزگذشته نیز پیشنهاد دادگاه برای مهلت یک‌ماهه برای قرائت کیفرخواست و معرفی وکیل را نپذیرفت و نهایتا با اخذ آخرین دفاعیات، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام و مقرر شد که رای در مهلت قانونی صادر شود. اسفندیار رحیم‌مشایی روز ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ در حال خروج از منزل حمید بقایی بازداشت شد. همچنین به گزارش «ایلنا» قاضی غضنفرآبادی در این جلسه به متهم گفت: آقای مشایی چرا می‌خواستید جیسون رضاییان را ببینید؟ پانته‌آ فیوزی و آزیتا شفازند چه کسانی هستند؟ چرا روز چهارشنبه کیفرخواست را نگرفتید؟ ارتباط خود با جاسوسان انگلیس و اسرائیل را توضیح دهید. لیلا زند چه ارتباطی با انگلیس داشت؟ سرویس امنیتی انگلیس چرا به شما گفت: فرآیند استفاده از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را تئوریزه کنید؟ رئیس دادگاه به متهم گفت: شما دنبال ریاست‌جمهوری از طریق جریان نفاق و کشور‌های کانادا و انگلیس بودید. بهانه‌جویی و با این کار به خود ظلم می‌کنید. مشایی نیز پاسخ داد: می‌خواهم با کت و شلوار از خودم دفاع کنم. قاضی غضنفرآبادی گفت: آقای مشایی اینجا سفارت انگلیس نیست، اینجا دادگاه است. شما و آقای بقایی چه تفاوتی با سایر مردم دارید که خود را تافته جدا بافته می‌دانید. مشایی در پاسخ گفت: دادگاه صلاحیت ندارد. در پایان جلسه دیروز آخرین دفاع از مشایی اخذ شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاضی غضنفرآبادی گفت: با توجه به عدم‌استمهال، آخرین دفاع از متهم اخذ و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد و در وقت مقتضی حکم صادر خواهد شد.