بنابراین دولتمردان باید در تراز انقلاب اسلامی عمل کنند. وی در ادامه گفت: روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی نمایش مردم‌سالاری دینی بود. آنچه در مجلس بود نمایشی نبود؛ نمایندگان واقعا سوال کردند و رئیس‌جمهور جدی پاسخ دادند، متانت در سوال‌ها و پاسخ‌ها نمایان بود. نمایندگان از ۵ سوال، تنها از یک سوال راضی شدند؛ معلوم می‌شود خلأیی میان انتظارات مجلس و عملکرد دولت است؛ ان‌شاءالله دولتمردان این مشکل را رفع می‌کنند. دشمن دنبال دعوا بود، اما متانت مجلس و دولت ناکامشان گذاشت.