همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اداره انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با بیان اینکه براساس این قانون حدود ۳۰۰ هزار سرباز، مشمول کسر خدمت مذکور می‌شوند، گفت: براساس سرشماری انجام گرفته که به‌دنبال ثبت‌نام فرزندان ایثارگران صورت گرفت، حدود ۳۰۰ هزار سرباز از این کسر خدمت بهره‌مند می‌شوند و کسانی هم که پیش از این در پلیس ۱۰+ ثبت‌نام نکرده بودند نیز می‌توانند از این کسرخدمت‌ها استفاده کنند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.