او با بیان «این به‌نفع عراق نیست که وارد رویارویی با آمریکا شود» افزود: ما نمی‌توانیم ابزاری در اختیار آمریکا باشیم که از ما علیه طرف‌های دیگر استفاده کند. رئیس‌جمهور عراق درباره مواضع کشورش در قبال بحران و تنش در روابط آمریکا و ایران و در صورت وقوع جنگ بین دو کشور گفت: عراق به هیچ‌وجه گذرگاهی برای حمله نظامی نخواهد بود، زیرا در این صورت عراق خیلی ضرر می‌کند. معصوم گفت: در صورت وقوع جنگ بین آمریکا و ایران ما طرفی در این جنگ نخواهیم بود، زیرا ما از امکاناتی برخوردار نیستیم که سال‌ها وارد جنگ شویم. این به‌نفع ملت عراق نیست که کشورشان گذرگاهی برای حمله به ایران یا هر کشور دیگر همسایه باشد یا اینکه عراق تسهیلاتی به طرفی که به‌دنبال حمله به ایران یا کشور دیگری است، عطا کند. او افزود: ما باید خود را از جنگ دور کنیم، زیرا امکانات ما کم است و ما امروز درصدد بازسازی ارتش عراق و تجدید نظر در آن نه برای تجاوز به کشورهای دیگر بلکه برای حفظ کشورمان هستیم.