۱۱شهریور؛ آخرین فرصت روحانی برای حضور در مجلس

در خبر دیگر علی مطهری عضو هیات رئیسه مجلس درباره حضور رئیس‌جمهوری در صحن مجلس گفت: طبق قانون رئیس‌جمهوری تا ۱۱ شهریورماه فرصت دارد به صحن مجلس بیاید. به گزارش «ایلنا» علی مطهری با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور هنوز به‌طور رسمی روز مشخصی را برای حضور در مجلس به هیات رئیسه اعلام نکرده است، گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس درباره شرایط بررسی سوال از رئیس‌جمهوری در صحن در صورتی که رئیس‌جمهوری در جلسه حاضر نشود، مسکوت است، اما آقای روحانی قطعا برای پاسخ به سوال نماینده‌ها در مجلس حاضر خواهد شد. همچنین احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه روز حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پاسخ به سوال نماینده‌ها مشخص نیست، گفت: ششم شهریورماه رئیس‌جمهور با رهبری دیدار دارد. بنابراین در این روز هم در صحن برای پاسخ به سوال نماینده‌ها حاضر نمی‌شود.