وی اضافه کرد: در آن پرونده جوانفکر به پرداخت ۵/ ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود و چون توانایی پرداخت نداشت، درخواست اعسار داده بود و با درخواست وی نیز مخالفت نشده بود. وکیل مدافع مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری سابق گفت: «با پرداخت این مبلغ از سوی دوستان و آشنایان، جوانفکر از بازداشت آزاد شد.»

رئیس دادگاه انقلاب، مشایی را محاکمه می‌کند

در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، حسینی، وکیل اسفندیار مشایی گفت: موکلم در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی محاکمه خواهد شد.