مهدی رستمی اظهار کرد: اگر تدبیر درستی بیندیشیم می‌توان با تولید زعفران ارگانیک و وارد کردن این گیاه دارویی به صنعت داروسازی درآمد چندین برابری برای کشاورز حاصل کرد. وی با بیان اینکه امروزه مصرف‌کنندگان بیشتر به سمت استفاده از محصولات ارگانیک سوق داده می‌شوند، افزود: سلامت خوراک از اساسی‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کنندگان به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته است، چرا که استفاده زیاد مواد شیمیایی در تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی می‌تواند به‌طور مستقیم سلامت انسان را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. رستمی بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که تولید محصول ارگانیک و سالم از ارزش چندین برابری برخوردار است و تجربه نیز نشان داده در کشورهای پیشرفته علاوه بر تولید بیشتر تاکید بر تولید محصول بهتر، اصل بوده چرا که سلامت افراد مستقیما با تولید محصول ارگانیک در ارتباط است. دکترای فیزیولوژی گیاهی در خراسان جنوبی تصریح کرد: متاسفانه در کشور برای تولید محصول ارگانیک فعالیت‌های علمی و عملی کمی انجام شده به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد درصد بسیار پایینی از تولیدات می‌توانند برند ارگانیک را به خود اختصاص دهند و خراسان جنوبی نیز از این امر مستثنی نیست. این امر سبب کاهش قیمت محصولات در بازارهای بین‌المللی می‌شود که خود ضربه‌ای بر بدنه تولید محصولات کشاورزی است.