شش وزیر نامه می‌نویسند تا تشکیل جلسه بدهیم و رفع فیلتر از فلان شبکه کنند، من هم صراحتا می‌گویم زیر بار نرفتم، چون می‌بینم شریک در ظلم و جرم خواهم شد. به گزارش میزان محمدجعفر منتظری  افزود: از مردمی که آسیب‌های فراوانی از این فضای مجازی در بخش اخلاقی، مالی، سیاسی و امنیتی می‌بینند می‌خواهم که از مسوولان بخواهند ما را از این جهنم نجات دهند و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. همچنین به گزارش «ایسنا» دادستان کل کشوردرحاشیه این همایش در پاسخ به سوالی درمورد پرونده‌های اخیر اقتصادی و اینکه چرا رئیس سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت که از کجا می‌دانید احضار نشده است؟ منتظری همچنین گفت که کار تحقیقات و کار بررسی‌ها زمان‌بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسوولی که نیاز باشد احضار می‌شود و از رئیس‌کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقات انجام می‌شود.