بررسی طرح دعوای ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه

همچنین هادی شوشتری، رئیس کمیته حقوق‌بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس از جلسه این کمیسیون برای بررسی موضوع طرح دعوای ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه درباره اعمال تحریم‌های آمریکا در برجام خبر داد.