به گزارش واحد آموزش «دنیای‌اقتصاد» آنچه امروزه در مبادلات اقتصادی شاهد آن هستیم، رفتار جمعی افراد و پیروی از محیط است نه خرد فردی. از این رو افرادی کنجکاو با ایجاد مبحثی بین رشته‌ای به نام اقتصاد رفتاری که برگرفته از فنون روانشناسی در تجارت است، با آزمایش‌های گوناگون نشان دادند که احساس، تصمیم‌گیرنده نهایی فرد در سرمایه‌گذاری است. از این رو خودشناسی اقتصادی فرد مقدم بر تصمیم سازهای اقتصادی است. در این دوره قصد بر آن است تا با باز کردن ابعادی پنهان از رفتارهای ناصحیح افراد که منجر به ضرر یا از بین رفتن سرمایه‌گذاری می‌شود، افقی روشن‌تر پیش روی مخاطبان قرار گیرد. در پایان این دوره آموزشی، شناختی مقدماتی از تصمیمات خود بر زندگی اقتصادی خواهید داشت. علاقه‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با واحد آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.