میرهوشنگ بیرشک با اشاره به اینکه متاسفانه طی روزهای اخیر حجم خرید مردم از فروشگاه‌ها بسیار بالا رفته است، اظهار کرد: در حال حاضر صنعت مشکلی در تولید روغن ندارد.‎دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی تصریح کرد: ممکن است برخی از تولید‌کنندگان قبلا برای فروش محصولات خود تخفیفاتی را در نظر گرفته بودند که با افزایش هزینه‌های تولیدی بهای تمام شده و زیان واحدهای تولیدی کارخانه‌ها برای ادامه روند تولید مجبور به حذف تخفیفات شدندکه به تبع آن مردم احساس می‌کنند قیمت روغن افزایش پیدا کرده است.‎وی درخصوص وابستگی واحدهای تولیدی به واردات روغن خام، گفت: ۸۵ تا ۹۰ درصد روغن خام واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم یا به‌صورت واردات دانه‌های خارجی روغن خام تامین می‌شود که در این رابطه باید بگویم ما هیچ مشکلی در تامین مواد اولیه نداریم، فقط بانک مرکزی ارز لازم را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.