هما داوودی گرمارودی درباره اظهارات اخیر مدیرعامل ستاد دیه کشور مبنی بر اینکه سه هزار و ۶۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند، گفت: بسیاری از آقایان مهریه‌ای را که باید بپردازند به دلیل مشکلات مالی نداشته و از همین‌رو دادگاه برای آنها تقسیط می‌کند و در این اقساط به وضع درآمد و سطح دارایی زوج نیز توجه شده است. بسیاری از مردان که محکوم به پرداخت مهریه بودند، پس از افزایش قیمت سکه با مشکل مواجه شده و قادر به پرداخت مهریه نیستند.او با اشاره به تشکیل پرونده‌های جدید درخصوص تعدیل اقساط مهریه خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه، تورم و گرانی و عدم افزایش سطح حقوق افراد یک سیل عظیم از پرونده‌های در حال پرداخت ماهانه مهریه به‌صورت اقساطی در محاکم خانواده تشکیل خواهد شد تا دوباره اقساط آنها کمتر شود.داوودی ادامه داد: متاسفانه در چنین شرایطی، التهاب قیمت سکه نه تنها سبب افزایش دعاوی تعدیل اقساط مهریه و تراکم کار دادگاه‌های خانواده می‌شود، بلکه شیرازه زندگی بسیاری از این بدهکاران را از هم می‌پاشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه براساس اعلام ستاد دیه افزایش قیمت سکه باعث افزایش محکومان و زندانیان مهریه شده است، گفت: تاکنون حدود ۳۶۰۰ نفر به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند که قطعا با افزایش قیمت سکه به این تعداد افزوده خواهد شد.